Jaunumi

Nelauksaimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana veiksmīgi realizēts Lauku Attīstības Partnerības apstiprinātais projekts Nr.22-04-AL32-A019.2101-000004, ''Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un aktīvās atpūtas nodrošināšanai''.


SIA ‘’Go&Row’’ ir veiksmīgi realizējis projektu ''Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un aktīvās atpūtas nodrošināšanai'' .Projekta ietvaros tika iegādāti divvietīgie kajaki Vista un vieglā piekabe kajaku pārvadāšanai. Projekts īstenots biedrības Lauku Attīstības partnerības izsludinātajā atklātā konkursā. Projekta realizēšanai saņemts 50% ELFLA publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta mērķis ir pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai, veicinot aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību. Ar projekta palīdzību plānots ne tikai nodrošināt aktīvas atpūtas iespējas, bet arī veicināt vietējās teritorijas atpazīstamību un sadarbību, sadarbojoties ar izmitināšanas uzņēmumiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmums saka paldies Lauku atbalsta dienestam, un biedrībai „Lauku attīstības partnerībai” par atbalstu un veiksmīgo sadarbību!Lauku Attīstības partnerības 10. projektu kārtas rezultāti

Rīcībā 2.1.Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Majaslapai LAPO.lv 10. R2.1..pdf

Rīcībā 2.2.Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība

Majaslapai LAPO.lv 10.R2.2..pdf

SIA “GTR LV” uzsāk koka polimēra kompozītmateriālu izstrādājumu ražošanu

SIA “GTR LV” ar LEADER finansējuma atbalstu ir realizējis projektu “Koka polimēra kompozītmateriālu izstrādājumu ražotnes izveide”. Projekts realizēts biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” darbības teritorijā, tās administrētās SVVA stratēģijas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas – EUR 30 000 un no tām 50% ELFLA finansējums – EUR 15 000.

Projekta realizācijas rezultātā Inčukalnā, līdz šim neapsaimniekotās ēkās, ir izveidota ražotne, kurā no koka polimēra kompozītmateriāla tiks ražoti grīdas un terases dēļi, sienu un apdares paneļi un dēļi, žogi, logu un durvju profili.

LEADER projekta finansējums ieguldīts ēkas pārbūvē, lai sakārotu pamesto īpašumu un pielāgotu to ražošanas vajadzībām: tika veikta ventilācijas sistēmas izbūve, iekārtu atdzesēšanas sistēmas ierīkošana, un ārējo un iekšējo elektrības tīklu izbūve. Savukārt uzņēmums ieguldījis finansējumu atlikušo pārbūves darbu veikšanā un modernu iekāru iegādē, kas ļaus ražot augstas kvalitātes izstrādājumus.

Uzsākot darbību, ražotnē ir nodarbināti divi darbinieki, bet, pieaugot ražošanas apjomiem, uzņēmums paredzējis nodarbināt vismaz piecus strādniekus. SIA “GTR LV” savu produkciju paredzējis realizēt gan vietējā tirgū, gan eksportēt. Uzņēmuma ražotā produkcija ir atrodama tā mājas lapā: https://ecodeckprofile.lv/lv/


Biedrības Lauku Attīstības partnerības 9. projekta kārtas vērtējuma rezultāti


Informācija_majaslapai_1.1.pdf
Informācija_majaslapai_1.2.9K.pdf


Prezentācijas materiāli no 11.04.2022 semināra


10.kartas_11.04.2022_vertesana.ppt
10.kartas_vertesanas_kriteriji_10_karta.doc

Lauku Attīstības Partnerības apstiprinātais projekts Nr.20-04-AL32-A019.2101-000003 ”Brīvdienu māja "Dižbebri''''

Aelita Zaremba atbilstoši Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakš pasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir realizējusi projektu Nr.20-04-AL32-A019.2101-000003 ”Brīvdienu māja "Dižbebri''''

Brīvdienu māja ''Dizbebri'', kura atrodas Siguldas novada, Allažu pagastā, savu saimniecisko darbību uzsākusi 2021. gada jūnijā un sniedz tūrisma pakalpojumus. Klientiem ir iespējas atpūsties un nakšņot brīvdienu mājā, kas ir aprīkota ar visu nepieciešamo kvalitatīvai atpūtai, relaksēties pirtī un karstā ūdens kubulā, kas aprīkots ar hidro un gaisa masāžu. Vasaras sezonā klientiem aktīvai atpūtai tiek piedāvāti SUP dēļi un ūdens bumbas. Tas viss ir iespējams pateicoties projektā iegūtajam līdzfinansējumam, par kuru ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums un iekārtas - virtuves mēbeles ar visām nepieciešamajām virtuves iekārtām (ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, veļas mašīna, cepeškrāsns, plīts virsma, gaisa nosūcējs), kubuls, divi SUP dēļi un divas ūdens bumbas.

Brīvdienu māja ''Dižbebri'' veiksmīgi turpina sniegt savu artavu pagasta un novada attīstībā.
Aktuālā informācija par Lauku Attīstības Partnerības 9. projekta kārtas iesniegtajiem projektiem.

Lauku Attīstības Partnerības 9. projekta kārta noslēdzās 2022. gada 18. martā.

Kopā tika iesniegti 14 projekti, no tiem:

Rīcība: 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana tika iesniegti 12 projekti ar pieprasīto publisko finansējumu 155388.79 EUR apmērā.

Rīcība: 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana tika iesniegti 2 projekti ar pieprasīto publisko finansējumu 12776.18 EUR apmērā.Biedrība Lauku Attīstības Partnerība izsludina projektu iesniegšanas 10. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.


Visa informācija: https://www.lapo.lv/projektu-konkursi/aktu%C4%81lie-projektu-konkursiLPKS Baltijas ogu dārzi ir īstenojusi

Lauku Attīstības Partnerības apstiprināto projektu

"Ogu pārstrādes izveide" Nr.21-04-AL32-A019 .2102-000003.


LPKS Baltijas ogu dārzi, īstenojot LEADER programmas pieeju, kuru atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Latvijas Lauku attīstības programma 2014-2020, ir veiksmīgi pabeigusi projektu "Ogu pārstrādes izveide" Nr.21-04-AL32-A019 .2102-000003, kas atrodas Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov.

Ogu pārstrādes līnija dos iespēju Baltijas ogu dārzi pakot attīrītas saldētas ogas mazumtirdzniecības iepakojumos un HoReCa sektoram atbilstošos iepkojumos ( 0.5- 2.0kg), tādējādi tas ļaus LPKS Baltijas ogu dārzi uzrunāt jaunus klientu segmentus un dažādot mūsu pārdošanas kanālus. Šādas pakošanas līnijas esamība pavērs iespējas sadarboties ar vietējiem lauksaimniekiem, kuri meklē iespēju pakot ogas mazumtirdzniecības iepakojumā.


Izglītojošā semināra 25.02.2022 prezentācijas materiāli LEADER 9. projektu kārtas sagatavošanai.


25.02.2022_vertesana_I.E..pdf
vertesanas kriteriji_9.karta_I.E.doc.pdf
EPS_rokasgramata_LEADER_19_21_preciz.pdf

Izglītojošs seminārs Lauku Attīstības Partnerības LEADER 9. projektu kārtas ietvaros

25.02.2022.

P. 14:00-17:00


Programma.pdf

Noslēdzies informatīvais seminārs 11.02.2022


Semināra ietvaros apskatītās tēmas:

  • Aktuālās projektu kārtas nosacījumi un iespējas.;

  • Uzņēmējdarbības formas, tām saistošu nodokļu likumdošana;

  • Sociālā uzņēmējdarbība, reģistrācijas kārtība un piemēri Latvijā

  • Uzņēmēju pieredze, apgūstot LEADER finansējumu.


Par BeeKing LEADER 2022 seminārā.pdf
Sociālā uzņēmējdarbība.pdf
FINANSES_2022.pdf
Prezentācija_LEADER_11.02.2022.pdf

Informatīvs seminārs

Siguldas novada un Sējas pagasta interesentiem seminārs par #LEADER atbalsta kārtas informāciju uzņēmējdarbībai t.sk. pārtikas apstrādei/pārstrādei.

Pieteikšanās: https://forms.gle/GwCv28vEstHcxGey6

Organizē: Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība"

18.01.2021

Lauku Attīstības Partnerība izsludina 9. projekta kārtu vietējās uzņēmējdarbības attīstībai

Lauku Attīstības Partnerības 8. projektu kārtas rindojums

LAP 8. projekta kārtas rindojums 1.1. rīcībā

Informācija_majaslapai 1.1 rīcība.pdf

LAP 8. projekta kārtas rindojums 1.2. rīcībā

Informācija_majaslapai 1.2. rīcība.pdf

Aktuālā informācija par Lauku Attīstības Partnerības 8. projekta kārtu

Lauku Attīstības Partnerības 8. projekta kāta noslēdzās 19. jūnijā 2021. gadā.

Kopā tika iesniegti 24 projekti no tiem:

Rīcība: 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana iesniegti 18 projekti ar publiskā finansējuma pieprasījumu 213016.60 EUR apmērā.

Rīcība: 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana iesniegti 6 projekti ar publiskā finansējuma pieprasījumu 183987.04 EUR apmērā.


Piesaki savu jaunieti radošai nometnei tepat Ropažos !

Turklāt Nometnes izmaksas 100% sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Nometnes nosaukums “Burbulis”.

Nometnes norises laiks: no 5. līdz 9. jūlijam, 2021.

Diennakts nometne.

Norises vieta: Ropažu novada vidusskola, Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads.

Nometni organizē: BDR “Mērķī” un BDR “Ropažu Garkalnes partnerība”

Informācija par nometni:

Nometnes mērķis: Satikties ar jauniem cilvēkiem un atsavaidzināt citās nometnēs un semināros iegūtās zināšanas. Atkārtoti izaicināt jauniešus sadarboties, domāt par nākotni, uzņēmējdarbību un veidu, kā pasauli padarīt tīrāku, inovatīvāku un zaļāku.

Nometnes laikā jaunieši veidos mācību uzņēmumus: no idejas, līdz mārketinga plāna izstrādei un potenciālo klientu apzināšanai. Mācību uzņēmumu veidošana notiks mentoru uzraudzībā, kurš palīdzēs risināt jautājumus visos uzņēmuma attīstības posmos. Jaunieši tiks informēti par labās prakses zero waste un dabai draudzīgas uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā.

Paralēli uzņēmumu ideju attīstīšanai jaunieši sadarbosies, mācīsies, draudzēsies un izklaidēsies.

Nometnes tiek organizēta ELFLA pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta “EKO ZIEMEĻOS” (projekta Nr.18-00-A019.333-000018) ietvaros.

Nometnes izmaksas 100% sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projektu realizē biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība”, Local Action Group Ziemia Gotyku (Poland), NGO PAIK (Estonia), Local Action Group Kuudestaan (Finland), Lauku Attīstības Partnerība (LAP)

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””.

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti/filmēti/intervēti, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots projekta “EKO ZIEMEĻOS” publicitātes nolūkos.

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 13.jūnijam (ieskaitot)

pieteikšanās:https://forms.gle/Lb9sE5qhgWzntzP79

Pieteikšanās līdz 13.jūnijam (ieskaitot)

Bērnu vecāki atbild par bērnu nogādāšanu uz nometni un no tās.

Vairāk informācijas: 25189898 (Jana), 29210007 (Eva) ropazigarkalne@gmail.com, www.ropazigarkalne.lv


EPS_rokasgramata_LEADER_2019.doc

Informatīvais seminārs par Lauku Attīstības Partnerības 8. projekta kārtu.

Lauku Attīstības Partnerība 21.maijā pulksten 16:00 rīko informatīvu attālināto sanāksmi par Lauku Attīstības Partnerības izsludināto 8. projekta kārtu. Sanāksmē tiks izskatīts:

  • kur var iesniegt projektu;

  • kas ir 8. kārtas atbalsta pretendents, to pamata kritēriji;

  • veidlapu aizpildīšana un Lauku Attīstības Partnerības vērtēšanas kritēriji.

Lektori: Lauku Attīstības Partnerības administratīvais vadītājs Linards Ligeris un Lauku Attīstības Partnerības vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Ineta Eriksone.

Pieteikties semināram var sūtot e-pastu uz Linards@lapo.lv , pieteikšanās līdz 21.05.2021 pulksten 9:00


16.04.2021


8.projektu_karta_LAD_sludinājums.pdf


Lauku Attīstības Partnerības izsludina 8. projekta kārtu vietējās uzņēmējdarbības attīstībā

Projektu iesnieguma pieņemšana elektroniskajā pieteikuma sistēmā no 19.05.2021 līdz 19.06.2021.

Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Kopējais finansējums: 133130.33 EUR.

Projekta atbalsta apmērs (attiecināmās izmaksas) 30000.00 EUR.

Atbalsta intensitāte: 50 % individuālajam projektam, 80% kopprojektiem.

Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Kopējais finansējums: 105000.00 EUR.

Projekta atbalsta apmērs (attiecināmās izmaksas) 50000.00 EUR.

Atbalsta intensitāte: 70 % individuālajam projektam, 80% kopprojektiem.

Sīkāka informācija:

Siguldā Dārza ielā 2a

Lauku Attīstības Partnerības

Administratīvais vadītājs Linards Ligeris

mob. 28677152

e-pasts: Linards@lapo.lv

17.03.2021

Lauku Attīstības Partnerības atbalstītais projekts, aplikācija “BeeKing”, tiek nominēts Eiropas Lauku iedvesmas balvai

Mobilā telefona aplikācija – biškopības asistents “BeeKing”, kas labi noder darbam dravā – pierakstu veikšanai, darbu plānošanai un uzskaitei, kļuvusi par pirmo Latvijas projektu, kas nominēts Eiropas Lauku tīkla rīkotajā konkursā “Lauku iedvesmas balva”.

Lasīt vairāk

05.03.2021

Politikas veidotāji un uzņēmēji: alternatīvie aizdevumi var sekmēt ekonomikas attīstību

25. februārī diskusijas formā noritēja forums "Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām". Tajā piedalījās uzņēmējdarbības un finanšu politikas veidotāji, reģionu uzņēmēji un kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) pārstāvji, meklējot atbildes uz jautājumu: kur uzņēmēji reģionos var iegūt finansējumu biznesa attīstībai? Lasīt vairāk

08.02.2021

Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām aizdevumu iespējām SEGUMS

Atklāta jauna un visiem publiski pieejama mājaslapa www.segums.lv , kurā varēs atrast aktuālāko informāciju par alternatīviem jeb nebanku aizdevumiem Latvijas reģionu uzņēmējiem. Mājaslapas saturs būs saistošs tiem reģionu uzņēmējiem, kuriem nepieciešams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, un kuriem aizdevumu atteikušas komercbankas, jo nav bijis pietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai prasītais galvojums. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem. Lasīt vairāk

25.11.2020

SIA “GROW BITE” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto projektu, attīstot bioloģiskās pārtikas pārstrādi reģionā

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Mālpilī, Pils iela 14A ir īstenots projekts “Bioloģiskās pārtikas ražotnes/darbnīcas un veselīga dzīvesveida centra izveide”. Projekta ietvaros tika iegādātas automatizēta rentgena pārtikas kvalitātespārbaudes iekārta, pārvietojami skaņu slāpēšanas paneļi un pārvietojama aukstuma kameras. SIA “GROW BITE” ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Lasīt vairāk

24.09.2020

SIA “Tekne A” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto projektu, kopējā tūrisma kvalitātes uzlabošanai

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā kempings "Jaunzāģeri" teritorijā ir īstenots projekts "Publiskā sanitārā mezgla uzstādīšana". Projekta ietvaros tika uzstādīta dāmu/kungu/invalīdu publiskais sanitārais mezgls ar pandusu un bioloģiskā attīrīšanas iekārta. SIA "TEKNE A" ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Lasīt vairāk