Par mums


Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB) ir izveidota 2006.gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Sējas un Krimuldas novados, iesaistot dažādus sabiedrības slāņus sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā. Šī Vietējā rīcības grupa, jeb Partnerība darbojas LEADER programmas ietvaros.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.