Aktuālie projektu

konkursi

Lauku Attīstības Partnerības 9. projekta kārtas sludinājums.

Projektu iesniegšana Elektroniskajā Pieteikuma Sistēmā notiek no 18. februāra līdz 18. martam.

Projekti tiek izsludināti vietējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un attīstīšanai.

cībās:

  • Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

Kopējais pieejamais finansējums rīcībā: 147 703.14 EUR

Viena projekta maksimāli attiecināmas izmaksas: 30 000 EUR

Darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem : 20 000 EUR

Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte: pamatlīdzekļi, būvniecība 50 %, kopprojekti 80%

  • Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Kopējais pieejamais finansējums rīcībā: 147 703.14 EUR

Viena projekta maksimāli attiecināmās izmaksas: 30 000 EUR

Darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem : 20 000 EUR

Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte: pamatlīdzekļi, būvniecība 50 %, kopprojekti 80%

9.projektu_karta_LAD_sludinajums_precizēta.pdf
Startegija_iesniegsanai_majaslapas.pdf

Neaizmirsti, iesniedzot projektu, pievienot aizpildītas pašvērtējuma veidlapas attiecīgajai rīcībai!


Pašnovertejumu_veidlapas_9.karta_1.1..doc
Pašnovertejumu_veidlapas_9.karta_1.2..doc

Projektu aizpildīšanas veidlapas skaidrojumu atradīsiet šeit: Palīgs Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājam (lad.gov.lv)

Cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) skaidrojošais materiāls: Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv)