Aktuālie projektu

konkursi

Biedrība Lauku Attīstības Partnerība turpmāk (LAP) izsludina projektu iesniegšanas 10. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.10.LAD_sludinajums_10.projektu_karta_LAP.pdf
10.Pašnovertejumu_veidlapas_10.karta_2.1..doc
10.Pašnovertejumu_veidlapas_10.karta_2.2..doc

Lauku Attīstības Partnerības 9. projekta kārtas sludinājums.

Projektu iesniegšana Elektroniskajā Pieteikuma Sistēmā notiek no 18. februāra līdz 18. martam.

Projekti tiek izsludināti vietējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un attīstīšanai.

cībās:

  • Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

Kopējais pieejamais finansējums rīcībā: 147 703.14 EUR

Viena projekta maksimāli attiecināmas izmaksas: 30 000 EUR

Darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem : 20 000 EUR

Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte: pamatlīdzekļi, būvniecība 50 %, kopprojekti 80%

  • Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Kopējais pieejamais finansējums rīcībā: 147 703.14 EUR

Viena projekta maksimāli attiecināmās izmaksas: 30 000 EUR

Darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem : 20 000 EUR

Projektu attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte: pamatlīdzekļi, būvniecība 50 %, kopprojekti 80%

9.projektu_karta_LAD_sludinajums_precizēta.pdf
Startegija_iesniegsanai_majaslapas.pdf

Neaizmirsti, iesniedzot projektu, pievienot aizpildītas pašvērtējuma veidlapas attiecīgajai rīcībai!


Pašnovertejumu_veidlapas_9.karta_1.1..doc
Pašnovertejumu_veidlapas_9.karta_1.2..doc

Cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) skaidrojošais materiāls: Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv)

Projektu aizpildīšanas veidlapas skaidrojumu atradīsiet šeit:

EPS_rokasgramata_LEADER_19_21_preciz.pdf