Aktuālie projektu

konkursi

Lauku Attīstības Partnerība izsludina LEADER projektu 11.kārtu

Biedrība “Lauku Attīstības Partnerība ” no 2023. gada 17. janvāra līdz 17. februārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu. Lauku attīstības programmas 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Kopējais finansējums 299 618.01 EUR

  • 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 169 618.01 EUR;

  • 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 100 000.00 EUR;

  • 2.2.Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība 30 000.00 EUR;

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Informācija par LEADER atbalstu: 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju | Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv)

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi!

Neskaidrību un jautājumu gadījumos sazinies ar Linards Ligeris mob. 28677152

Vērtēšanas kritēriji 11. projektu kārtai:

11.projektu_karta_LAD_sludinajums M1un M2.doc

Pašvērtējuma veidlapas 11. projektu kārtai:

11.Pašnovertejumu_veidlapas_11.karta_1.1..doc
11.Pašnovertejumu_veidlapas_11.karta_1.2..doc
11.Pašnovertejumu_veidlapas_11.karta_2.2..doc

Aktuālā biedrības Lauku Attīstības Partnerības stratēģija

Startegija_labota_aktuālie labojumi 30.11.2022_majaslapai.doc

Cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) skaidrojošais materiāls: Iepirkuma procedūras | Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv)

Projektu aizpildīšanas veidlapas skaidrojumu atradīsiet šeit:

EPS_rokasgramata_LEADER_19_21_preciz.pdf