Aktuālie projektu 

konkursi

Šobrīd nav izsludināta jauna projekta kārta !

Aktuālā biedrības Lauku Attīstības Partnerības stratēģija

Lauku_Attistibas_Partneriba_SVVA_Startegija_final_APSTIPRINATA_4._fin_plans.pdf

Cenu aptaujas (iepirkuma procedūras) skaidrojošais materiāls: Iepirkuma procedūras | Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv)  

Projektu aizpildīšanas veidlapas skaidrojumu atradīsiet šeit: 

EPS_rokasgramata_LEADER_19_21_preciz.pdf