Projekta sagatavošanas informācija

Dokumenti

LEADER pieejas īstenošana 2014-2022

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.590 un SVVA stratēģiju)

Iesnieguma veidlapa - iesniedzama Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā;

ES normatīvie akti

LR normatīvie akti

MK noteikumi Nr. 125


Startegija_iesniegsanai_majaslapas.doc
9.projektu_kartas_vērtēšanas_nolikums_2022.pdf
mlrrlab_2020_strategija_8.12.doc
stratēģija_25.04.2019nr.2.pdf
mlvert_nolikums_12.01.2017.docx
iesnieguma_veidlapa1.docx
pieteikuma_veidlapa2.docx
copy_of_paraugs_projekta_iesnieguma_aizpildisanai_19_2_2.xls
pārskats.doc