Projekta vērtēšanas

komisija

1

SVVA komisija

Ineta Eriksone

Liona Barone

Agris Bukovskis

Normunds Ozoliņš (Priekšsēdētājs)1

Vērtēšanas komisija

Ineta Eriksone (Priekšsēdētāja)

Liona Barone

Margita Līce

Igors Šaboha