Noslēgtās projektu

kārtas

8.KĀRTA

Lauku Attīstības Partnerība Biedrība izvērtējusi ELFLA 8. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Lauku Attīstības Partnerība” izvērtēti ELFLA 8. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

8.kārta_Informācija_majaslapai_1.1..pdf
8.kārta_Informācija_majaslapai_1.2..pdf

7.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 7. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 7. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

projektu_saraksts_7.karta_ievietošanai_1.1.rīcība_4.pdf
projektu_saraksts_7.karta_ievietošanai_1.2.rīcība_2.pdf

6.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 6. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 6. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

apstiprina_tais_saraksts_6.kartta2.1.rīcība.pdf
apstiprina_tais_saraksts_6.kartta2.2.rīcībai.pdf

5.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 5. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 5. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

projektu_saraksts_5karta.pdf

4.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 4. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 4. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

projektu_saraksts_4karta.pdf

3.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 3. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 3. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

projektu_saraksts_3karta.pdf

2.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 2. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 2. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

projektu_saraksts_2karta.pdf

1.KĀRTA

Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība izvērtējusi ELFLA 1. projekta kārtu LAP 2014-2020 ietvaros

Biedrībā “Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrība” izvērtēti ELFLA 1. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.

projektu_saraksts_1karta.pdf