LEADER pagastos

LEADER projekti Siguldas novada pagastos

Lai labāk izprastu, kā LEADER programmā iekļautais ES atbalsts var palīdzēt tavai idejai, tava uzņēmuma attīstībai vai tavas ģimenes un apkārtējo novadnieku labklājības veicināšanai, vērtīgi ir paskatīties, kā to izmanto citi un kur tavā pagastā ir veiktas aktivitātes LEADER projektu ietvaros. Citu veiksmīgā pieredze gan palīdz, gan iedvesmo.

Raugi, kādas LEADER aktivitātes  līdz šim ir veiktas Siguldas novada pagastos, kas atrodas biedrības "Lauku Attīstības Partnerība" pārraudzībā.

LEADER projekti Siguldas novada pagastos

Medalus ražotnes izveide

PROJEKTS: Medalus ražotnes izveide Morē.

PROJEKTA VEICĒJS: SIA PUMPURS

ADRESE: Gāršas, Mores pag., Siguldas nov., p.n. More, LV-2170

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu tiks izveidotas ražošanas un degustācijas telpas, iegādāts medalus ražošanas aprīkojums.

RĪCĪBA: Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2102-000003

 

Kafijas grauzdētavas izveide Siguldā

PROJEKTS: Kafijas grauzdētavas izveide Siguldas pilsētā

PROJEKTA VEICĒJS: SIA Smart Coffee Roastery

ADRESE: R.Blaumaņa iela 2, Sigulda (Siguldas tirgus)

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu ir  iekārtota kafijas grauzdētava, iegādāts kafijas grauzdēšanai nepieciešamais aprīkojums.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2101-000005

 KONTAKTI:

E-pasts: smartcoffee@inbox.lv 

Telefons: 26 109 238 

WEB: www.smartcoffee.lv 

FB: facebook.com/SmartcoffeeRoastery

Liofilizētu smūtiju maisījumu ražošana

PROJEKTS: Liofilizētu smūtiju maisījumu ražošanas jaudas celšana.

PROJEKTA VEICĒJS: SIA `NutriBoom`

ADRESE: Paparžu iela 7, Sigulda, Siguldas nov.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu iegādājoties liofilizācijas iekārtu, būs iespēja palielināt ražošanas apjomu un produktu klāstu.

RĪCĪBA: Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2102-000004

 KONTAKTI:

E-pasts: info@nutriboom.eu 

Telefons: 26 109 238 

WEB: www.nutriboom.eu

FB: Facebook.com/NutriBoom.eu

Siguldas Tirgus kvartāla attīstīšana

PROJEKTS: Siguldas Tirgus kvartāla attīstīšana un labiekārtošana

PROJEKTA VEICĒJS: SIA `Siguldas tirgus`

ADRESE: R.Blaumaņa iela 2, Sigulda, Siguldas nov.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu tiks iegādāts aprīkojums, soli, apgaismes ķermeņi, drošības sistēma, lai radītu pievilcīgu vidi tirgotājiem un apmeklētājiem.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2101-000006

 KONTAKTI:

E-pasts: pasts@siguldastirgus.lv  

Telefons: 26 464 448 

FB: Facebook.com/siguldastirgus

"Mūsu bio tirgus" aktivitātes kopienas stiprināšanai

PROJEKTS: Siguldas Tirgus kvartāla attīstīšana un labiekārtošana

PROJEKTA VEICĒJS: Biedrība "Uz zaļā zara"

ADRESE: Sigulda, Siguldas nov.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu iegādāta telts un skaņu aprīkojums, lai turpmāk varētu veiksmīgi organizēt izglītojošus pasākumus sabiedrības informēšanai par videi draudzīgu dzīvesveidu un aktivitātēm.

RĪCĪBA: Daudzveidīga sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība.

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2202-000002

 KONTAKTI:

FB: https://www.facebook.com/musubiotirgus

Tautas tērpu iegāde VPD `Dūka`

PROJEKTS: Tautas tērpu iegāde VPD Dūka.

PROJEKTA VEICĒJS: Biedrība "Siguldietis"

ADRESE: Siguldas novads

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu izgatavoti 12 etnogrāfiski precīzi tautas tērpu komplekti, ko paredzēts izmantot, uzstājoties deju koncertos

RĪCĪBA: Daudzveidīga sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2202-000006

 KONTAKTI:

E-pasts: ievaroke@gmail.com

Telefons: 29 467 546 

FB: Facebook.com/vpdkduuka/

Allaž laipni Allažos!

PROJEKTS:   Mobilā ekspozīcija “Allaž laipni Allažos”

PROJEKTA VEICĒJS: Siguldas novada pašvaldība

ADRESE: Allažu tautas nams, Allažu pagasts, Siguldas novads

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu atbalstu izveidot informatīvo stendu par Allažu muižas apkārtni un atraktīvu pārvietojamo ekspozīciju par liķieri “Allažu ķimeli”, tā vēsturi, unikalitāti un izplatību arī ārpus Latvijas robežām.

RĪCĪBA: Daudzveidīga sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība

Projekta NR. 23-04-AL32-A019.2202-000005

 KONTAKTI:

E-pasts: pasts@sigulda.lv

WEB: www.sigulda.lv

Bonsai parka labiekārtošana

PROJEKTS: Bonsai parka teritorijas labiekārtošana

PROJEKTA VEICĒJS: SIA Bonsai International

ADRESE: "Sprīdīši", Krustiņi, Inčukalna pagasts, Siguldas novads.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu tiks labiekārtotas telpas papildu cilvēku plūsmas piesaistei.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2101-000007

 KONTAKTI:

E-pasts: bonsai@bonsai.lv

Telefons: 29465119

WEB: https://www.bonsai.lv/

FB: Facebook.com/BalticPark

Aprīkojums sabiedriskajām aktivitātēm

PROJEKTS: Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai

PROJEKTA VEICĒJS: Biedrība "Domu Doma"

ADRESE: "Muižnieki", Sējas pagasts, Saulkrastu novads.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu tiks iegādāts aprīkojums (galdi, projektors, iekārtas), lai dažādotu plānotās aktivitātes, piesaistītu papildu interesentus.

RĪCĪBA: Daudzveidīga sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība.

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2202-000007

 KONTAKTI:

E-pasts: nicoletta@inbox.lv

Telefons: 26834660

FB: https://www.facebook.com

Brīvdienu mājas izveide 

PROJEKTS: Brīvdienu mājas izveide smiltsērkšķu dārzā.

PROJEKTA VEICĒJS: Diāna Eisaka

ADRESE: "Melluži", Sējas pagasts, Saulkrastu novads.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu tiks iegādāta moduļu tipa brīvdienu māja tūristu piesaistei smiltsērkšķu dārzā.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Projekta NR.:23-04-AL32-A019.2101-000008

Vissezonas tūrisma atpūtas mājas izveide

PROJEKTS: Uzņēmuma pakalpojuma klāsta papildināšana ziemas sezonā.

PROJEKTA VEICĒJS: SIA `Tekne A`

ADRESE: "Jaunzāģeri", Krimuldas pagasts, Siguldas novads.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu paplašināts uzņēmuma tūrisma pakalpojumu klāsts un saimnieciskā darbība.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2101-000010

 KONTAKTI:

E-pasts: info@jaunzageri.lv

Telefons: 22 002 033 

WEB: https://www.jaunzageri.lv/

FB: facebook.com/camping.jaunzageri

"Mazās muižas siers" sierotavas attīstīšana

PROJEKTS: "MAZĀS MUIŽAS SIERS", sierotavas attīstība

PROJEKTA VEICĒJS: SIA `MILKOSA`

ADRESE: "Mazā muiža", Mālpils,  Mālpils pag., Siguldas nov.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu iegādātas siera gatavošanas iekārtas uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.

RĪCĪBA: Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2102-000001

 KONTAKTI:

E-pasts: milkosa@outlook.lv

Telefons: 29622296

FB: Facebook.com/sierotava

Kafijas grauzdētava Mālpilī

PROJEKTS: Kafijas grauzdētavas izveide Mālpilī

PROJEKTA VEICĒJS: Rolands Osis

ADRESE: Mergupes iela 4, Mālpils, Mālpils pag.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu tiks iegādāta kafijas grauzdēšanas  un pagatavošanas iekārta, kas sekmēs uzņēmējdarbības attīstību un tūrisma piesaisti Mālpilij.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2101-000002

Bioloģiskās pārstrādes paplašināšana

PROJEKTS: Bioloģisko produktu pārstrādes paplašināšana.

PROJEKTA VEICĒJS: SIA `Grow Bite`

ADRESE: Pils iela 14A, Mālpils, Mālpils pag.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu tiks iegādātas pārstrādes iekārtas, kas ļaus paplašināt zīmola PROSVEGO sortimentu un ražošanas apjomus.

RĪCĪBA: Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2101-000002

KONTAKTI:

WEB: www.Prosvego.v

E-pasts: office@prosvego.com 

Telefons: 2 64 0 46 33 


Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam "Sidgunda".

PROJEKTS: Tautas tērpu iegāde VPDK "Sidgunda"

PROJEKTA VEICĒJS: Ināra Zutere

ADRESE:  Mālpils, Mālpils pag. Siguldas novads.

PROJEKTA APRAKSTS: Ar LEADER finanšu  atbalstu ir iegādāti tautas tērpi deju kolektīvam, lai popularizētu mūsu kultūras mantojumu un sekmētu vietējo iedzīvotāju iesaisti deju kustībā.

RĪCĪBA: Daudzveidīga sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība

Projekta NR.: 23-04-AL32-A019.2202-000001

KONTAKTI:

E-pasts: mjaunslaviete@inbox.lv 

Telefons: 26 335 434 


LEADER projekti Siguldas pilsētā un pagastā


Sabiedrības labklājības veicināšana ar iedzīvotāju nodibināto biedrību palīdzību

Biedrība "Cerību spārni"- nodrošina dažāda vecuma cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Piesaistot LEADER atbalstu, SAC "Kārkli" tika izveidots bērnu rotaļu laukums ar gumijas segumu, uzstādītas rotaļu iekārtas, šūpoles, trenažieris, soliņš utt.


Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts" - sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus vientuļajiem pensijas vecuma cilvēkiem. Ar mērķi uzlabot pakalpojumu, tika piesaistīts LEADER finansējums, lai izbūvētu liftu sociālās aprūpes centrā.


Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" atbalsta biedrība - ar mērķi paplašināt skolas materiāli tehnisko bāzi, piesaistot LEADER finanses, tika iegādāti mūzikas instrumenti mūzikas skolas audzēkņiem.


Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība - ar mērķi sniegt iespēju kvalitatīviem pasākumiem skolas aktu zālē ar mākslinieku piedalīšanos, piesaistot LEADER atbalstu, tika veikta deju grīdas izbūve, iegādāti aizkari, gaismas un skaņas aprīkojums.


"Sporta klubs Kore" biedrība - ar mērķi dažādot sabiedriskās aktivitātes Jūdažu ezerā, piesaistīja LEADER finanses, lai iegādātu SUP dēļus, glābšanas vestes, hidrotērpu komplektu, kas būtu publiski pieejams.Siguldas Romas katoļu draudze - ar mērķi uzlabot pasākumu pieejamību un vides estētiku realizēja LEADER projektu - iegādājās aprīkojumu - invalīdu pacēlāju, krēslus, galdus. Kā arī veica teritorijas bruģēšanu un apgaismošanu.Siguldas novada domes ar LEADER atbalstu īstenotie projekti


Mores amatu mājas pārbūve - Ar mērķi izveidot harmonisku vidi centra apmeklētājiem, tika piesaistīts LEADER finansējums, lai izstrādātu būvprojektu, veiktu būvuzraudzību un būvniecību. Tāpat  arī iegādātu tehnisko aprīkojumu - mēbeļu komplektus, pārtinamo galdu.Uzņēmēju aktivitātes


SIA "Koki staigā" - Mērķis bija izveidot jaunu pakalpojumu  - lielu koku pārstādīšanu.  Ar LEADER atbalstu tika iegādāta koku pārstādīšanas iekārta, veikta darbinieku apmācība un īstenotas sabiedriskās aktivitātes jaunā pakalpošana virzīšanai tirgū.

"Wild Kids" bērnu uzraudzības centrs - Ar mērķi radīt motivējošu un daudzpusīgi attīstošu vidi bērniem, tika iegādāta rotaļu māja, kur cept smilšu kūkas, kā arī biroja aprīkojums dažādu izziņas un rotaļu materiālu sagatavošanai.


SIA "Tarzāns" - ar mērķi attīstīt konkurētspējīgu autoskolas treniņu pakalpojumu bērniem, tika veikta 8 elektro autombīļu iegāde


SIA "ELLY", Guntis Eglītis - ar mērķi izgatavot suvenīrus no Latvijā iegūtām izejvielām tā popularizējot Siguldas novadu, tika iegādāts aprīkojums  - slīpmašīnas, pulēšanas un ruļļveida mašīnas, akmens zāģis u.c. instrumenti.


SIA "BeeTech Services"- nodrošina informatīvi tehnoloģiskos pakalpojumus biškopjiem un ir izstrādājis dravas pārvaldības digitālo aplikāciju `BEEKING`. Ar mērķi atvieglot biškopju darbu un padarīt to daudz efektīvāku ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, tika izstrādāta Digitālo dravas pierakstu jaunas funkcionalitātes izveide, izmantojot bezkontaktu nolasītājus.


SIA "Siguldas saldējums" - ir neliels ģimenes uzņēmums, kurā top saldējumi no īpaši izmeklētām izejvielām pēc pašu receptēm. Īsts piens, krējums, vietējās ogas. Lai modernizētu saldējuma ražotni, ar LEADER atbalstu tika iegādāta jauna saldējuma gatavošanas iekārta.


SIA "Stirna Ozolā" - uzņēmums, kas ir tikpat unikāls kā tā nosaukums. Unikāli arī tā ražotie produkti - līdzi ņemams ēdiens un kūkas, kas gatavotas no riekstiem un augļiem (bez piena produktiem, miltiem olām un cukura). Ar mērķi uzlabot ražotnes tehnisko stāvokli un darba apstākļus, tika piesaistīts LEADER atbalsts, lai iegādātu jaunu ražošanas aprīkojumu un uzņēmuma administrēšanai nepieciešamo tehniku.


SIA "Teltis pasākumiem"- uzņēmums, kas sniedz pasākuma inventāra nomas pakalpojumus. Lai paplašinātu saimniecisko darbību arī lauku teritorijā, LEADER projekta ietvaros tika iegādāts koka kubls - mucveida koka pirts un teltis. Šie aprīkojumi pieejami nomai.


Siguldas tūrisma uzņēmumu attīstība


SIA "LKOM" (glempings KLAUKAS Gaujas krastā) - darbojas veselos 3 virzienos - ražo bezalkoholisko "Kombuča dzīvības dzērienu", sniedz glempinga pakalpojumus, un nodarbojas ar biškopību. Ar mērķi paplašināt un attīstīt glempingu un piedāvāt klientiem atpūtas iespējas, piesaistot LEADER atbalstu, tika iegādātas 8 teltis un inventārs teritorijas kopšanai - zāles trimeris, zāles pļāvējs, motorzāģis, augstspiediena mazgātājs.

SIA "Starkite" Siguldas novada Jūdažos - aicina izmēģināt spēkus un azartu ūdens sporta veidos. Ar mērķi attīstīt ūdens aktīvās atpūtas centru Jūdažu ezera krastā, LEADER ietvaros tika iegādātas laivas, SUP dēļi, buru katamarāni, kaitborda komplekts, burāšanas komplekts u.c.

Brīvdienu māja "Mednieku namiņš" - bijušais barona muižas medību nams un baroneses tējas namiņš tagad ir pārvērsts par brīvdienu māju ar vēsturisku gaisotni. Par mērķi izvirzot teritorijas labiekārtošanu, lai uzlabotu viesu labsajūtu, ar LEADER atbalstu tika veikti ēkas remontdarbi, izbūvēta autostāvvieta, akmeņu krāvums gar zemes gabala robežu, papildaprīkojums telpās.


Saimnieciskās darbības veicēja Ilze Urtāne -  ir trīs bērnu mamma, kas vada un organizē viesu izmitināšanas pakalpojumus. Viņas mērķis bija izveidot uzņēmumu un uzsākt dzīvojamās mājas rekonstrukciju, lai pārveidotu to par brīvdienu māju, kas sniedz nomas pakalpojumus. Piesaistot LEADER finanses, tika veikti labiekārtošanas darbi un iegādāts aprīkojums izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai.


SIA "Makara tūrisma birojs"- ir ģimenes uzņēmums, kas piedāvā atpūtniekiem laivu un plostu braucienus. Ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību, ieviešot ekoloģisku transportlīdzekļu un elektrorolleru nomu, ar LEADER atbalstu tika iegādāti vairāki elektrorolleri.

Kempings "Jaunzāģeri"  -  ģimenes uzņēmums, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus. Ar mērķi dažādot atpūtas vietas "Jaunzāģeri" piedāvāto pakalpojumu klāstu, tika piesaistīts LEADER atbalsts, lai izbūvētu papildu 2 kempinga mājiņas, iegādātu matračus un guļvietu aprīkojumu, kā arī iegādāti 6 jauni ūdens velosipēdi un to inventārs. Izbūvēta arī administrācijas ēka.


LEADER projekti Sējas novadā

Lai gan kopš novadu reformas Sējas pagasts vairs nav biedrības "Lauku Attīstības partnerība" projektu izskatīšanas pārziņā, Sēja ir bijusi biedrības uzraugāmā teritorija daudzus gadus, tādēļ arī tagadējā Sējas pagastā ir virkne projektu, kas īstenoti ar LEADER atbalstu.

Minēsim redzamākos no tiem.


Sabiedrības labklājības veicināšana ar iedzīvotāju nodibināto biedrību palīdzību

Biedrība Murjāņu nami - bērnu rotaļu laukuma un aktīvās zonas izveide Murjāņos pie sporta ģimnāzijas.

Uzstādīts rotaļu laukums,  trenažieri, ieklāts drošs segums.


Biedrība "Pabažu kungi"- lai organizētu sportiskās aktivitātes Sējas un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, tika iegādāts aprīkojums ūdens sporta aktivitātēm - sup dēļi, airi, drošības vestes.

Tāpat ar LEADER atbalstu izveidots Hokeja laukuma segums.


Sējas pašvaldības ar LEADER atbalstu realizētie projekti


Sējas novada dome  - ar LEADER atbalstu rekonstruēja Lojas ciema sporta laukumu un iegādājās tam aprīkojumu ar mērķi veicināt aktīvo atpūtu Lojas ciemā. Tika izbūvēts futbola laukums, izvietots volejbola un basketbola spēļu laukuma apgaismojums, uzstādīti skatītāju soliņi, izbūvēta vasaras ūdensapgādes sistēma.

Kā arī ierīkotas tāllēkšanas bedres, autostāvvieta un veikti citi labiekārtošanas darbi.

AR LEADER atbalstu izveidota arī  velo trase Lojas ciemā


Uzņēmēju aktivitātes


SIA Jaunmelluži - audzē cidonijas un smiltsērkšķus 20 HA platībā. Lai turpinātu veiksmīgi ražot tīru un kvalitatīvu produkciju, ar LEADER atbalstu ir iegādāta jauna pārstrādes iekārta - ābolu šķēlētāji, profesionāli ogu žāvētāji, sulu pasterizētājs.


Rinalds Bukšs, Sējas tītari - ar LEADER atbalstu iegādāts ražotnes tehniskais aprīkojums - profesionāla virtuve un iekārtas  BIO tītara gaļas pārstrādei.


Māris Simanovičš - Ar LEADER atbalstu iegādāta mobilā sulu spiešanas stacija.


Turpinājums par pārējiem pagastiem drīz sekos......