Biedrības Padome

Lauku Attīstības Partnerības biedrības pārvaldes institūcija ir Padome, kas sastāv no 10 kopsapulces ievēlētiem biedriem:


  1. Kristīne Ragaine - Volnianko - Padomes priekšsēdētājs SIA LLKC Pierīgas KB

  2. Valda Pavloviča - pārstāv „Inčukalna invalīdu biedrību” Inčukalna novadā

  3. Liona Barone - pārstāv Sējas novada domi

  4. Igors Šaboha - pārstāv z/s “Pamales” Mālpils novadā

  5. Ēriks Čoders - KKS "Allažu saime"

  6. Agris Bukovskis - pārstāv Mālpils novada domi

  7. Normunds Ozoliņš - biedrība “Mālpils zivīm”

  8. Margita Līce - pārstāv Inčukalna novada domi

  9. Ineta Eriksone - pārstāv Siguldas novada pašvaldību

  10. Verners Bērziņš - fiziska persona