Biedrības Padome

Lauku Attīstības Partnerības biedrības pārvaldes institūcija ir Padome, kas sastāv no 10 kopsapulces ievēlētiem biedriem:


  1. Kristīne Ragaine - Volnianko - SIA LLKC Pierīgas KB, Padomes priekšsēdētāja

  2. Valda Pavloviča - pārstāv „Inčukalna invalīdu biedrību”

  3. Liona Barone - pārstāv Saulkrastu novada pašvaldību

  4. Igors Šaboha - pārstāv z/s “Pamales”

  5. Ēriks Čoders - KKS "Allažu saime"

  6. Agris Bukovskis - fiziska persona

  7. Normunds Ozoliņš - biedrība “Mālpils zivīm”

  8. Margita Līce - fiziska persona

  9. Ineta Eriksone - pārstāv Siguldas novada pašvaldību

  10. Rainers Paeglis - fiziska persona