Biedrības darbība

Biedrības LEADER programmas izvērtējums uz 01.01.2024. gadam 

VRG_pašnovertejuma anketa_2023.pdf