Biedrības darbība

Biedrības LEADER programmas invertējums līdz 2022. gadam 

VRG_pašnovertejuma anketa_2022 (5).pdf