SIA “GROW BITE” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto projektu, attīstot bioloģiskās pārtikas pārstrādi reģionā

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Mālpilī, Pils iela 14A ir īstenots projekts “Bioloģiskās pārtikas ražotnes/darbnīcas un veselīga dzīvesveida centra izveide”. Projekta ietvaros tika iegādātas automatizēta rentgena pārtikas kvalitātespārbaudes iekārta, pārvietojami skaņu slāpēšanas paneļi un pārvietojama aukstuma kameras. SIA “GROW BITE” ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projekta kārtu, apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes Rīcībā 1.2. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk.vides radīšana, labiekārtošana” līdzfinansēto projekta Nr. 19-04-AL32-A019.2102-000005.

Projekta ietvaros tika izveidots inovatīvs ražošanas kvalitātes kontroles process, uzlaboti. Projekta mērķis ir izveidot 'Bioloģiskas pārtikas ražotnes / darbnīcas un veselīga dzīvesveida centra izveide'. Tāpat ir mainīts ražošanas procesu ieviešot jaunākās paaudzes inovatīvu pārtikas produktu rentgena pārbaudes sistēmu, kas ļauj pilnībā pārbaudīt un uzlabot galaprodukta kvalitāti.