SIA “Tekne A” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto projektu, kopējā tūrisma kvalitātes uzlabošanai

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā kempings "Jaunzāģeri" teritorijā ir īstenots projekts "Publiskā sanitārā mezgla uzstādīšana". Projekta ietvaros tika uzstādīta dāmu/kungu/invalīdu publiskais sanitārais mezgls ar pandusu un bioloģiskā attīrīšanas iekārta. SIA "TEKNE A" ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludināto projekta kārtu, apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes Rīcībā 1.2. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk.vides radīšana, labiekārtošana” līdzfinansēto projekta Nr. 19-04-/AL32/5/A019.2201.-000004.

Projekta ietvaros tika uzstādīts augstas kvalitātes Sanitārais mezgls, kas aprīkots ar Dāmu/Kungu/Invalīdu tualetēm ar pandusu un bioloģiskā atīrīšanas iekārta. Projekta mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu slapjo tualešu iespējas apmeklējumu ikvienam ūdens tūrisma cienītājam un dabas taku baudītājam. Tāpat publiskā tualete nodrošinātu sanitārus apstākļus, iespēju aiz sevis nomazgāt rokas un ievērot tīrību mūsdienīgos apstākļos. Sanitārā mezgla izbūvei tikai izmantotas videi draudzīgas tehnoloģijas.