Lauku Attīstības Partnerības atbalstītais projekts, aplikācija “BeeKing”, tiek nominēts Eiropas Lauku iedvesmas balvai

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai LEADER finansējumu projektu izstrādājis SIA “BeeTech Services” sadarbībā ar Latvijas Biškopības biedrību un to jau lieto teju 10% Latvijas biškopju.

Kurš saņems galveno balvu, kļūs zināms 25.martā. Līdz tam ikviens aicināts balsot par sev tīkamāko projektu, lai noskaidrotu “Populārā balsojuma” balvas ieguvēju. Šogad konkursā saņemti 125 pieteikumi no 22 dažādām ES dalībvalstīm, uz noslēguma balvu pasniegšanas ceremoniju virzot 20 projektus.

Balsot par projektiem var šeit: https://www.surveymonkey.com/r/XTZBQYQ

Sīkāka informācija par nominācijām: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_en

BeeKing aplikācijas mērķis ir apvienot labāko biškopības praksi ar tehnoloģiju radītajām iespējām, padarot biškopja ikdienu mūsdienīgāku un ērtāku. Aplikācijas “BeeKing” jaunākā versija biškopim dod iespēju pierakstus veikt viedtālrunī ar roku un/vai balsi, vai mobilo tālruni pietuvinot stropiem piestiprinātiem speciāliem marķieriem.

Aizvadītajā sezonā ar Latvijā radīto risinājumu uzsākta citu valstu biškopjus iepazīstināšana, lai novērtētu tā atbilstību citu valstu speciālistu vajadzībām un definētu eksporta mērķa tirgus. Šobrīd aplikācija “BeeKing” ir pieejama jau četrās valodās – latviešu, angļu, vācu un zviedru. Ārpus Latvijas aplikāciju ir izmēģinājuši vai jau lieto vairāk kā 400 biškopju.

Kopš pirmās versijas izveides 2018. gadā ciešā sadarbībā ar “BeeKing” lietotājiem šobrīd izstrādāta jau trešā risinājuma versija.

Eiropas Lauku tīkls, sadarbībā ar Dalībvalstu Lauku tīkliem, īstenoto projektu novērtējuma konkursu rīko jau vairākus gadus, ikreiz izvēloties gada tēmu. 2021. gada Lauku iedvesmas balvu tēma ir “Mūsu lauku nākotne”. Konkursa mērķis ir palielināt lauku attīstības politikas redzamību un ELFLA ieguldījumu lauku reģionu ilgtermiņa redzējumā, veicināt zināšanu apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu starp lauku attīstības ieinteresētajām pusēm.