Invitation_042020.pdf

Pārrobežu sadarbības projekts ‘Multifunkcionāla ilgtspējīga tūrisma uzņēmējdarbības tīklošana’

2019.-2022.

Projekta ierosinātāji un idejas autori ir LEADER grupa VRG ‘Arenduskoda Development centre’ (EE), projekta partneri  VRG ‘North-Harju Partnership’ (EE) , VRG ’ Green Riverland Partnership’ (EE), VRG ’Cēsu Partnerība’, VRG ’Lauku Attīstības Partnerība’, VRG ’Liepājas rajona partnerība’, VRG ’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’, VRG ’ Association Lamatos Zeme’ (LT).

Projekta idejas vēsture_Igaunijā lielākais dabas parks LAHEMAA organizē tūrismam un videi draudzīga statusa ieguvi EUROPARC sistēmā.

Lai izzinātu dabas parka teritorijas konkurētspējas veicināšanas iespējas, īpaši attīstot nacionālo kultūras iezīmju popularizēšanu nacionālā parka teritorijas uzņēmējdarbībā, tika meklēta pieredze Baltijas valstīs lielāko dabas parku teritorijās.

Projekta ietvaros 3 Baltijas valstu LEADER grupas (VRG) apvienojas, lai apmainītos pieredzē veidos kādos katrā valstī tiek organizēta, nacionālajai kultūrai un vides iespējām pietuvinātas tūrisma aktivitātes.

Projekta ieviešanas termiņš 2019-2022.

Projekta aktivitātes ietver kopīgas darba grupas katrā no projekta sadarbības partneru valstīm, un pie katra no sadarbības partneriem to darbības teritorijā.

2020.gada aprīlī projekta darba grupu uzņēmuma biedrība ’Lauku Attīstības partnerība’.

Darba grupas programma pielikumā.

agenda 13.-16.04.2020_12032020_final.docx
MTSP_about the project.docx
MTSP.docx