Eko Ziemeļos / Eco North

“Eko Ziemeļos” – projekts uzņēmīgiem jauniešiem un zaļām idejām

2019.gads sācies ar pozitīviem jaunumiem aktīvajiem pierīgas novadu jauniešiem. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” sadarbības projektu “Eko Ziemeļos/Eco North”, Projekta nr. 18-00-A019.333-000018. Publiskais finansējums 75 382.23 EUR.

Projektu īsteno biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar partnerību “Daugavkrasts” un Rīgas rajona lauku attīstības biedrību (RRLAB). Projekta starptautiskie partneri ir vietējās rīcības grupas no 4 dalībvalstīm: Somijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Laikā no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada septembrim tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, semināri un meistarklases, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi -  “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi un metodēm partneru teritorijās.

Projekta mērķa grupa: Jaunieši no projekta partneru teritorijām vecumā no 15- 20 gadiem, kuriem ir angļu valodas prasmes, kā arī interese par nepieciešamajām prasmēm, kā nākotnē veidot videi draudzīgu un inovatīvu uzņēmējdarbību.

Plānotās aktivitātes:

1)Viktorīna. 2019.gada marts. Mērķis: izmantojot interaktīvu erudīcijas viktorīnu atlasīt projekta dalībniekus. Motivētākajiem un erudītākajiem viktorīnas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja doties uz Polijas un Somijas nometnēm, kā arī aktīvi iesaistīties vietējos semināros un nometnē.

2)Starptautiskā nometne Polijā 2019.gada jūnijs

3)Starptautiskā nometne Somijā 2019.gada augusts

4)Radošo semināru cikls 2019.septembris - 2020.maijs

5)Starptautiskā nometne Latvijā. 2020.gada jūlijs.

Aicinām jauniešus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs. 

Sekojiet “Eko Ziemeļos” projekta jaunumiem biedrību mājas lapās: www.ropazigarkalne.lv, http://daugavkrasts.lv/, www.lapo.lv  un www.facebook.com/ropazigarkalne/ 

Sīkāka informācija jautājama: 

Eva Haberkorne, Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” administratīvā vadītāja. Eva.Haberkorne@gmail.com

Jana Mihailova, “Eko Ziemeļos” projekta vadītāja Jana.miiha@gmail.com, 25570573


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.