Izdomā - uzraksti -

paveic!

"Lauku attīstības partnerība" ir novada iedzīvotāju izveidota biedrība, kas organizē ES finansējuma LEADER piesaisti caur dažādām aktivitātēm.Galvenais mērķis - uzlabot iedzīvotāju vides kvalitāti, atbalstīt uzņēmējdarbību, veicināt dzīvi laukos.

Kopš 2023. gada Biedrības "Lauku attīstības partnerība" darbības teritorija ir Siguldas novads, kas ietver:


Zināšanai:

 Lai gan Siguldas novada administratīvajā teritorijā ietilpst arī Lēdurgas pagasts, tomēr kopīgi esam vienojušies par iedzīvotājiem izdevīgāko variantu - atstāt Lēdurgas pagasta LEADER projektu uzraudzību `Vidzemes lauku partnerības "Brasla"` pārziņā.

Startēģija 01.03.2024.pdf