Izdomā - uzraksti -

paveic!

Mēs esam biedrība, kura atbalsta vietējās uzņēmējdarbības un iedzīvotāju vides kvalitātes uzlabošanas iniciatīvas, organizējot LEADER finansējuma aktivitātes. Mēs atbalstām iniciatīvas Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Sējas, Krimuldas novados.